top of page
VILLKOR (BOKNINGS- OCH KÖPVILLKOR)

VILLKOR

VILLKOR (BOKNINGS- OCH KÖPVILLKOR)

Fråga gärna om du är osäker på något eller om du vill att vi förtydligar något i våra villkor.

Om du har bokat studio, läs även våra studioregler här: Regler för studiobokning

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: GDPR, personuppgifter och dataskydd – Policy.

§1 Bokning
Bokningsförfrågan gäller inte som bindande bokning. Vi skickar en bokningsbekräftelse till den email du angett vid bokningsförfrågan, varefter bokningen är bindande. Du ansvarar för att godkänna info@bleached.se som avsändare i ditt mailsystem, så att vår bokningsbekräftelse inte hamnar i din skräpmapp. Hör av dig till oss om du inte har fått din bokningsbekräftelse inom den tidsfrist som angavs när du bokade. Du kan endast boka för egen del eller ett företag du har rätt att representera. Om du är ny kund och bokar en tid då vi inte bemannar studion, bokar vi en tid en dag någon gång före din bokade tid, då du kan besöka studion när vi är i studion för att visa dig runt och visa hur allt fungerar inför din bokning.

 

§2 Vårt ansvar
Vi ansvarar inte för skador eller besvär som uppstår för dig på grund av andra kunder, tredje part, sjukdom eller andra händelser utanför vår kontroll. Vi kan inte hållas ersättnings- eller skadeståndsskyldiga för eventuell inkomstförlust eller övriga besvär. Om din bokning inte kan genomföras på grund av nyss nämnda orsaker, ersätter vi dig med ny bokning eller eventuella pengar tillbaka. Du måste själv se till att ha tillräckliga försäkringar, både för utrustning och ansvar gentemot dina medarbetare och kunder. Undvik onödiga risker som exempelvis att placera utrustning nära vattenkällor, dra kablar man kan snubbla på och liknande.

 

§3 Ditt ansvar
Du är fullt ersättningsskyldig för alla kostnader som uppstår på grund av direkt eller indirekt oaktsamhet, även av dina medarbetare och kunder. BLEACHED förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta och återbetala innestående bokningar eller månadsabonnemang. Du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om aktuella priser och regler på vår hemsida före varje nytt bokningstillfälle. Du måste själv se till att ha tillräckliga försäkringar, både för utrustning och ansvar gentemot dina medarbetare och kunder. Undvik onödiga risker som exempelvis att placera utrustning nära vattenkällor, dra kablar man kan snubbla på och liknande.

 

§4 Betalning
Vi fakturerar via email, vanligtvis efter ditt besök i studion, med betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning debiterar vi 250 kr i påminnelseavgift, och vid ytterligare försening debiteras avgifter för ännu en påminnelse (250 kr) och för administration av detta (500 kr) samt eventuell inkassohantering och liknande åtgärder (600 kr och uppåt). Dröjsmålsränta 10% (dock minimum riksbankens referensränta) tillkommer. Är du delägare i det bolag du bokar åt, förbehåller vi oss rätten att fakturera dig som privatperson om ditt bolag inte betalar i tid. Vi förbehåller oss rätten att utföra kreditupplysning på nya kunder, och i vissa fall kräva betalning i förskott (Om du bokar för ett utländskt bolag ska alltid förskottsbetalning ske). Vi behöver alltid fullständiga faktureringsuppgifter innan din bokning börjar för att kunna garantera din bokning. Vi kan inte ändra faktureringsuppgifter i efterhand på en faktura efter en invändningsperiod på 7 dagar. Får vi inga faktureringsuppgifter före din bokning, förbehåller vi oss rätten att ta bort din bokning, men även att fakturera dig för den bokning du gjort.

 

§5 Avbokning
Vi följer svensk lag. Exempelvis gäller “Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” för dig om du bokar som privatperson. Både som privatperson och som företag kan du avboka din tid för studiohyra utan extra kostnad fram till och med kl 12.00 helgfri vardag före din bokning. Avbokning och ombokning för dig som inte har egen bokningslogin måste alltid ske skriftligt till info@bleached.se. Vid senare avbokning debiteras full tid men du kan boka om tiden utan kostnad. Om du inte dyker upp på bokad tid, utan att du hört av dig, debiteras full kostnad och tiden går inte att boka om.

 

§6 Tillgodo/presentkort/rabatter
Eventuellt tillgodohavande eller presentkortskoder, värdebevis eller liknande, måste meddelas vid bokning, och kan inte användas för en bokning i efterhand. Eventuellt paketpris eller rabatter gäller endast vid betalning i tid. Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att debitera dig våra ordinarie priser.

 

§7 Bildrättigheter
Om du anlitar oss som fotografer, har du endast rätt att använda de bilder eller filmer vi producerat om betalning sker i tid. Om inte annat avtalats måste du ange “Foto: bleached.se” som byline när du använder bilder och filmer tagna av oss.

Regler för studioboknig

REGLER FÖR STUDIOBOKNING

STUDIOREGLER

Vid bokning av våra studios ingås ett avtal mellan BLEACHED (“vi”) och dig som bokar, eller det företag du bokar åt (“du”).

§1 Respektera dina och andras bokade tider
Vi kan ha kunder inbokade både före och efter din bokade tid. Du har därför endast tillgång till våra lokaler under den tid du har bokat. Vi släpper in dig den tid din bokning startar, och när din tid är slut behöver du och dina medarbetare samt eventuella kunder vara klara att lämna våra lokaler så att nästkommande kund kan starta i tid. Vi kan inte heller garantera att du kan förlänga din hyrtid. Om du bryter mot reglerna och drar över din bokade tid debiteras dubbelt pris för varje påbörjad timme, samt eventuell extra personalkostnad och eventuell kompensation för nästkommande kund och städning/återställning. Om du vill att vi ska förbereda ljussättning, bakgrunder eller annat, behöver du boka in extra tid för detta.

§2 Återställning och städning
Återställning och städning ska ske inom din bokade tid. Blixtarna ska lämnas avstängda längs med väggarna, och allt du tagit fram (stolar, pallar, hopfällbara bord etc) ska läggas/ställas tillbaka på sin plats. Sändare, blixttillbehör och andra prylar i studion ska läggas tillbaka på sina markerade platser. Har du bytt bakgrund ska denna bytas/läggas tillbaka. (Det finns ett extra fondstativ som du kan ställa upp framför en befintlig bakgrund så slipper du ta ner en av de som sitter uppe för att byta till annan färg.) Tillbehör till blixtarna får aldrig läggas på golvet, och blixtarna får inte lämnas utan tillbehör på. Du ansvarar även för att städa efter dina medarbetare och eventuella kunder. Gå en extra sväng genom lokalerna och städa upp skräp, papper, klädlappar, tomburkar, glas, koppar med mera. Vid behov, dammsug skräp och smuts som tillkommit under din hyrtid. Om du inte städar och är klar när din bokade tid är slut, debiteras gällande taxa för studiohyra plus 300 kr i städavgift, för varje påbörjad städtimme.

§3 Ditt ansvar
Du som kund måste vara på plats under hela bokningstiden, och är personligt ansvarig för användande av lokaler, utrustning och eventuell lånad nyckel/passerkort. Bokar du som företag kan ni givetvis ha en annan ansvarig person på plats än den som bokat, från samma företag. Eventuell nyckel/passerkort måste hämtas/lämnas enligt överenskommelse och/eller på uppmaning, annars faktureras förseningsavgift med 200 kr plus moms/dygn, dock minimum 600 kr plus moms. Vid mer än två veckors försening faktureras avgift för låsbyte samt nya nycklar (alla nycklar vi har upptryckta) samt arbete och administration för detta.

§4 Brott mot reglerna
Brott mot reglerna innebär direkt förbud mot att vistas i våra lokaler, även under eventuell kvarvarande abonnemangstid. Full betalning debiteras trots detta. Vid brott mot reglerna har vi alltid rätt att efterfakturera alla kostnader som uppstår för oss, både direkt och i form av personalkostnader, administration, återställning och liknande.

 

§5 Våra lokaler
Lokalen får endast användas för fotografering/bildredigering och inte på förargelseväckande eller störande sätt. Våra lokaler är avsedda för max 10 personer, fråga oss om du behöver släppa in fler. Var varsam med blixtar, tillbehör och sladdar och meddela direkt om något går sönder eller tar slut. Använd inte ytterskor på bakgrunderna och gå inte längst in på böjen. Dra hellre ut pappersfonder extra långt istället för att kapa. Om du lämnar lokalen sist, se till att ström, spis, belysning och alla apparater, lås och fönster slås av/stängs/låses. Tänk extra på eventuellt strykjärn och liknande saker. Släng/ta med skräp. BLEACHED ansvarar inte för kvarlämnade saker. Om en blixt ramlar i backen, måste denna gås igenom. Stäng av den direkt, märk den med tejp och meddela oss detta. Om ett tillbehör åker i backen måste det cirkulära justeras, annars kan det skada fästet på blixtarna. Ställ det åt sidan, märk det med tejp, och meddela oss vad som har hänt.

 

§6 Månadsabonnemang
De pass som ingår i medlemskapet kan sparas till nästkommande månad (men inte läggas på hög) så länge medlemskapet är aktivt. Extrabokade timmar utöver de som ingår i ditt abonnemang, debiteras normal timtaxa. Avbokade extratimmar debiteras 50 kr plus moms. Bindningstid 3 månader totalt, inklusive eventuell uppsägningstid. Uppsägningstiden är nästkommande hela kalendermånad. Uppsägning måste ske skriftligt till info@bleached.se. Vid försenad betalning låses din inloggning, dina pass kan avbokas, och du har inte rätt att vistas i lokalen innan betalningen inkommit.

GDPR

GDPR, PERSONUPPGIFTER OCH DATASKYDD – POLICY

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) istället för den gamla personuppgiftslagen (PUL) som lag i alla EU:s medlemsländer. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskilda personer mot felaktig användning av deras personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet, som exempelvis personnummer, namn och adress – och i vissa fall även bild. Anställningsavtal, kundavtal och bokföring är exempel där företag måste registrera och hantera personuppgifter (men bara de uppgifter som behövs). Här behövs inte samtycke.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen här: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/introduktion-till-gdpr/ 

Om du som kund vill avtala fram specialbehandling av dina personuppgifter, så hör gärna av dig så ska vi se vad vi kan göra.

För att kunna utföra vårt bolags dagliga verksamhet och för att fullfölja de avtal vi har med våra anställda samt kunder, använder vi oss av tredjepartstjänster så som exempelvis (en ej begränsat till) webbhotell, emailserver, fillagrings- och överföringstjänster, tjänster för kundregister, bokföring, fakturering och inkasso, kreditupplysning, retuschering, bild- och filmproduktion. Dessa tjänster kan erhållas från företag både inom och utanför EU. I användandet av vissa av dessa tjänster behandlar vi personuppgifter.

Förteckning förs separat av bolaget över:

 • när uppgifter insamlas

 • vilka uppgifter som insamlas

 • vilka register som förs

 • vem som har tillgång till dem

 • hur uppgifterna används

§1
De rutiner som hanteras av denna policy ska årligen ses över och vid behov revideras i förhållande till nya lagar och förordningar, ny teknik etc.

 

§2
Vid varje form av aktiv insamling av personuppgifter ska tydlig information ges om:

 • Denna policy

 • Vilka uppgifter som samlas in

 • Vad uppgifterna ska användas till

 • Hur länge uppgifterna sparas

 • Dessutom ska tydligt och spårbart (exempelvis skriftligt) samtycke för denna insamling införskaffas

 

§3
Vi samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt

 

§4
Vi samlar endast in personuppgifter för ett visst, i förväg bestämt ändamål

 

§5
Uppgifter insamlade för ett specifikt ändamål, får inte användas för ett annat ändamål utan nytt samtycke.

 

§6
Vi sparar inte insamlade uppgifter längre än nödvändigt.

 

§7
Vi skickar inte direktreklam till någon som sagt nej till det.

 

§8
Varje år rensas all persondata bort som inte längre behövs för vår verksamhet. Praxis är att personuppgifter om en tidigare kund i normala fall får användas för marknadsföringsändamål under ett års tid efter att kundrelationen har upphört. Om en kund uppmanar oss att ta bort dennes personuppgifter ur alla våra register ska detta ske skyndsamt, och dokumenteras skriftligt.

 

§9
Alla dokument och register med personuppgifter ska endast göras tillgängligt för de inom företaget som behöver tillgång för sitt arbete inom företaget.

 

§10
Enstaka personuppgifter eller register samt lösenord för tillgång till dessa får endast laddas ner, kopieras och sparas varaktigt i datorer, mobiltelefoner etc. om detta krävs för personens arbete inom företaget. Lösenord ska väljas med omsorg, och hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Företaget får skapa lösenordsskyddad backup av

register med personuppgifter som skydd mot dataförlust.

 

§11
Om en ”personuppgiftsincident” sker så måste detta rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar. En sådan incident kan till exempel vara ett USB-minne med personuppgifter som tappats bort, ett dataintrång på en av företagets servrar eller att någon anställd obehörigt tagit del av personuppgifter.

 

§12
För en person vars personuppgifter insamlats av oss, finns möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen) om denne anser att dennes personuppgifter har hanterats felaktigt.

Vid ytterligare frågor eller funderingar nås vi via...

Telefon

08 - 512 550 47 

Email 

Social

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page